Υγρασία Εδάφους

Η Υγρασία εδάφους έχει σημαντικό ρόλο στη διατροφή των καλλιεργειών αλλά και στην ενυδάτωση των φυτικών ιστών. Επίσης, επηρεάζει την κυκλοφορία του αέρα στη ρίζα, πράγμα που επηρεάζει την ανάπτυξη της. Η σταθερότητα στην τροφοδοσία υγρασίας σε μια καλλιέργεια δημιουργεί τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για σταθερή ανάπτυξη και αυξημένη παραγωγή. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικές αρδεύσεις ή αντίθετα οι ελλείψεις νερού.

Ελιά

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Οι ανάγκες της ελιάς σε εδαφικό νερό είναι πάνω από 450 mm. Η ελιά είναι μια πολυετής καλλιέργεια που συνήθως στις ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες δεν γίνεται άρδευση, ενώ αντίθετα, οι βρώσιμες ποικιλίες αρδεύονται. Ο κορεσμός σε υγρασία εδάφους προκαλεί συνήθως ασφυξία στο ριζικό σύστημα και μειώνει την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. Σε παρατεταμένες πλημμύρες παρατηρούνται ξηράνσεις κλαδιών και απώλεια παραγωγής. Επίσης, απότομες μεταβολές στην υγρασία του εδάφους μπορούν να προκαλέσουν σοκ στο δένδρο με αποτέλεσμα την απώλεια ανθέων ή καρπών.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η ξηρασία είναι περισσότερο επικίνδυνη για την ελιά. Η έλλειψη εδαφικού νερού την περίοδο της άνθησης δημιουργεί ατελή άνθη που δεν εξελίσσονται σε καρπούς, ενώ κατά τη περίοδο του δεσίματος δημιουργούνται λιγότεροι καρποί και κατά την περίοδο της ωρίμανσης δημιουργείται υποβάθμιση της ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Αμπέλι

 • Υγρασία < 10cb (Κορεσμός νερού): Το αμπέλι επηρεάζεται σημαντικά από την περίσσεια νερού. Ιδιαίτερα την περίοδο της ωρίμανσης η περίσσεια νερού προκαλεί ευαισθησία σε μυκητολογικές ασθένειες, οι ράγες μεγαλώνουν πολύ, γίνονται υδαρείς και υποβαθμίζονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και του γλεύκους αντίστοιχα.
 • Υγρασία > 25cb (Έλλειψη νερού): Η έλλειψη εδαφικού νερού στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μειώνει τη φυλλική επιφάνεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των καρπών. Επίσης, η έλλειψη νερού κατά την περίοδο της ωρίμανσης δημιουργεί στο αμπελώνα ξήρανση φύλλων, ελίκων και συρρίκνωση των βότρεων και μπορεί να αποβεί καταστροφική για την παραγωγή.

Αχλάδι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η αχλαδιά είναι επιπολαιόριζο δένδρο και έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό χωρίς υπερβολές. Οι ανάγκες αυξάνονται την περίοδο ωρίμανσης των καρπών. Η υπερβολική υγρασία δημιουργεί ασφυκτικά φαινόμενα στη ρίζα του δένδρου και προκαλεί πτώση φύλλων και καρπών.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η αχλαδιά δεν ευδοκιμεί σε ξηρά, ελαφρά, άγονα ανεπαρκώς αποστραγγιζόμενα εδάφη. Είναι λιγότερο ευαίσθητη στην ξηρασία σε σχέση με τη μηλιά.

Βαμβάκι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η υπερβολική ύπαρξη εδαφικού νερού επηρεάζει την παραγωγή του βαμβακιού γιατί επηρεάζει θετικά την βλαστική ανάπτυξη σε βάρος του σχηματισμού καρποφόρων οργάνων (καρυδιών). Οι πλημμύρες είναι σπάνια περίπτωση στο βαμβάκι γιατί καλλιεργείται το καλοκαίρι. Μόνο σε περιπτώσεις όπου βρίσκεται στο στάδιο του φυτρώματος επηρεάζεται τόσο από την πλημμύρα η ανάπτυξη του φυτού λόγω κακής αναπνοής των ριζών και εμφάνισης μυκητολογικών ασθενειών της ρίζας.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Επειδή το βαμβάκι ως ετήσια καλλιέργεια αρδεύεται, υποφέρει από την έλλειψη νερού κυρίως στα στάδια ανάπτυξης των καρποφόρων οργάνων. Μπορεί να προκληθεί πτώση ανθέων, κτενιών και νεαρών καρυδιών από την άνθηση έως το τέλος της καρπόδεσης. Επίσης, απότομες μεταβολές εδαφικού νερού - από έλλειψη σε πλήρη κορεσμό - δημιουργεί επίσης καρπόπτωση.

Βερίκοκο

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η υπερβολική υγρασία σε δένδρα βερικοκιάς δημιουργούν ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων μυκήτων εδάφους στους οποίους είναι ευαίσθητη (Φυτόφθορα).
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η βερικοκιά ευδοκιμεί σε καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη και είναι ανθεκτική στη ξηρασία χωρίς όμως υπερβολές κατά την ωρίμανση των καρπών.

Καλαμπόκι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε εδαφικό νερό είναι αρκετά υψηλές (400-800 mm νερού). Η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό είναι αναγκαία κατά τη γονιμοποίηση και μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση του σπάδικα (μετάξωμα). Υπερβολικό εδαφικό νερό στη συγκομιδή δεν επιτρέπει την επαρκή ξήρανση του καρπού και την ασφαλή - υγιή αποθήκευση του.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η έλλειψη νερού στο καλαμπόκι δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το φυτό μέχρι την εμφάνιση της κορυφαίας ταξιανθίας, διότι έχει τη δυνατότητα να αντλεί νερό από βάθος έως 1,5 m. Η έλλειψη εδαφικού νερού επηρεάζει την ανάπτυξη του σπάδικα και τελικά την παραγωγή.

Κεράσι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η κερασιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην περίσσεια υγρασία στο έδαφος κατά την περίοδο ωρίμανσης του καρπού, οπότε μπορεί να προκληθεί σχίσιμο του καρπού και μείωση της εμπορικότητας έως και ολικής απώλειας της παραγωγής.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η κερασιά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία χωρίς όμως μεγάλα διαστήματα ανυδρίας κατά την ωρίμανση.

Κριθάρι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η υπερβολική υγρασία μπορεί να επηρεάσει κατά τη βλάστηση του σπόρου το νεαρό φυτάριο έως και την καταστροφή του. Επίσης, την περίοδο ανάπτυξης λόγω της μεγάλης πυκνότητας της φυτείας μπορούν προκληθούν μυκητολογικές ασθένειες όπως π.χ. σκωριάσεις, οι οποίες μειώνουν την παραγωγή.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Το κριθάρι είναι ανθεκτικό στην ξηρασία περισσότερο από το σιτάρι και αποδίδει μεγαλύτερη παραγωγή σε ξηροθερμικές συνθήκες. Όμως, την περίοδο της γονιμοποίησης των καρπών, η έλλειψη εδαφικής υγρασίας μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ατελών σπόρων και να μειωθεί η δυνατότητα βυνοποίησης.

Μήλο

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η μηλιά αντιδρά αρνητικά στην περίσσεια εδαφικού νερού, με μειωμένη ανάπτυξη και μείωση της παραγωγής. Τα δένδρα απαιτούν επάρκεια νερού χωρίς όμως υπερβολές το καλοκαίρι όταν οι καρποί ωριμάζουν.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η έλλειψη υγρασίας την περίοδο της άνθησης δημιουργεί ατελή άνθη πράγμα που οδηγεί σε παραγωγή λίγων ανομοιόμορφων καρπών και σε μείωση της συνολικής ποσότητας παραγωγής. Επίσης, η έντονη ξηρασία το καλοκαίρι οδηγεί επίσης σε μείωση της παραγωγής.

Ροδάκινο - Νεκταρίνι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η περίσσεια υγρασίας στο έδαφος και σε περίπτωση εδαφών που δεν αποστραγγίζονται καλά, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο ριζικό σύστημα των δένδρων. Επίσης, προκαλεί χλώρωση στα φύλλα και φυλλόπτωση. Υπερβολική υγρασία κατά την ωρίμανση μπορεί να οδηγήσει σε σχίσιμο του πυρήνα λόγω ανομοιόμορφης ανάπτυξης των δύο ημισφαιρίων του καρπού.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η έλλειψη νερού κατά την περίοδο σκλήρυνσης του πυρήνα και ανάπτυξης του καρπού επηρεάζει αρνητικά το μέγεθος και την ποιότητα των ροδάκινων, έως και την παραγωγή, τόσο κατά την τρέχουσα περίοδο, όσο και για την επόμενη χρονιά, γιατί μειώνει το μήκος της βλάστησης και εξασθενεί το δένδρο.

Σιτάρι

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού): Η καλλιέργεια του σιταριού επηρεάζεται από την ξηρασία ουσιαστικά. Η καλλιέργεια του σιταριού ως μη αρδευόμενη συνήθως, δεν υποφέρει από υπερεπάρκεια εδαφικού νερού, διότι οι μεγάλες ανάγκες της βρίσκονται την άνοιξη οπότε υπάρχουν λιγότερες βροχές. Σε περιπτώσεις που το χειμώνα υπάρχει υπερβολικό εδαφικό νερό, η καλλιέργεια υποφέρει από έλλειψη αέρα στο ριζικό σύστημα και δεν αναπτύσσεται, ενώ σε μεγάλες περιόδους κορεσμού ο σπόρος προσβάλλεται από μυκητολογικές ασθένειες και σαπίζει με αποτέλεσμα δυσμενή επίδραση στην παραγωγή.
 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού): Η έλλειψη εδαφικού νερού επηρεάζει την καλλιέργεια του σιταριού σε διάφορα στάδια της ανάπτυξης, όπως στο στάδιο δημιουργίας των αδελφιών (δηλαδή περισσοτέρων στελεχών ανά ρίζα), στο στάδιο της παραγωγής ζωτικών γυρεόκοκκων και φυσικά στην επικονίαση. Σε όλα τα παραπάνω στάδια μπορεί να υπάρξει μείωση της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος.

Εσπεριδοειδή - Λεμονιά/Πορτοκαλιά/Μανταρινιά

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού):

Οι φυτείες εσπεριδοειδών έχουν συνήθως επαρκείς ποσότητες νερού λόγω αρδεύσεων, σε περιπτώσεις που η επάρκεια του νερού περάσει το όριο κορεσμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να παρατηρηθούν φαινόμενα ασφυξίας, ξηράνσεις βλαστών ή βραχιόνων και ανωμαλία μεγέθους και σχήματος των καρπών στη περίοδο της ωρίμανσης.  Επίσης, μετά την αλλαγή του χρώματος ενδέχεται να δημιουργηθούν σχασίματα της επιδερμίδας των καρπών.

 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού):

Η έλλειψη νερού στα εσπεριδοειδή είναι περισσότερο επώδυνη  διότι επηρεάζει την έκπτυξη  της νεαρής βλάστησης, την αύξηση ριζών, το σχηματισμό και την ανάπτυξη ανθοφόρων οφθαλμών, προκαλεί ανθόπτωση, μείωση της καρπόδεσης  και ανάπτυξης των καρπών και υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών.

Κηπευτικά - Τομάτα/ Αγγούρι/ Πιπεριά

 • Υγρασία < 10 cb (Κορεσμός νερού):

Η υψηλή υγρασία του εδάφους είναι επιθυμητή στα κηπευτικά χωρίς όμως ποτέ το έδαφος να φτάνει στο σημείο κορεσμού, δηλαδή χρειάζεται ένα μόνιμα υγρό έδαφος χωρίς να λασπώνει.

Ιδιαίτερα στη καλλιέργεια της τομάτας, η υγρασία είναι επιθυμητή σε όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας αλλά με καλή στράγγιση και έλεγχο, όταν τα φυτά δέσουν το πρώτο «σταυρό». Η μείωση της άρδευσης στο στάδιο αυτό βελτιώνει το δέσιμο των καρπών έως τη ολοκλήρωση της καλλιέργειας της τομάτας.

Τα λοιπά κηπευτικά επιθυμούν καλή αποστράγγιση χωρίς να βρεθούν σε συνθήκες στρες.

 • Υγρασία > 25 cb (Έλλειψη νερού):

Η έλλειψη υγρασίας την περίοδο της άνθησης δημιουργεί προβλήματα ελλιπούς γονιμοποίησης και πτώσης ανθέων.

Επίσης, στο στάδιο του δεσίματος και της ανάπτυξης των καρπών η έλλειψη νερού δημιουργεί πτώση νεαρών καρπών , ελλιπή και ανομοιόμορφη ανάπτυξη και τελικά πτώση ημιώριμων ή ώριμων καρπών.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά αγρομετεωρολογικό παράγοντα

Θερμοκρασία Αέρα Θερμοκρασία Εδάφους Υγρασία Αέρα Υγρασία Εδάφους Άνεμος

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.
Με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα meteofarm.gr αποδέχεστε τη χρήση cookies. Τα cookies μας επιτρέπουν να προσφέρουμε καλύτερες και εξατομικευμένες λειτουργικότητες.