ΠΕΤΣΑΛΙ
23/410oC26oC1-3 Μπφ
24/412oC26oC1-4 Μπφ
25/413oC25oC1-3 Μπφ
26/412oC25oC1-2 Μπφ