Ακραίες τιμές θερμοκρασίας αέρα κατά την καλλιέργεια του ρυζιού

Η καλλιέργεια του ρυζιού δεν επηρεάζεται από το παγετό , διότι η σπορά γίνεται το Μάιο και η ανάπτυξη της καλλιέργειας μέσα στο καλοκαίρι.

Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν το ρύζι κατά τη καλλιεργητική περίοδο, Μόνο σε περιπτώσεις που ο καύσωνας συνδυαστεί με έλλειψη νερού στο ορυζώνα , είναι δυνατόν να προκαλέσει κακή γονιμοποίηση και μείωση παραγωγής.

Η θερμοκρασία εδάφους κατά την ανάπτυξη του ρυζιού

Στη καλλιέργεια του ρυζιού, η θερμοκρασία εδάφους έχει ήδη αυξηθεί από την περίοδο της σποράς και γενικά δεν επηρεάζει την καλλιέργεια λόγω της περιόδου που καλλιεργείται.

Πως επηρεάζει η ατμοσφαιρική υγρασία την καλλιέργεια του ρυζιού

Η καλλιέργεια του ρυζιού επηρεάζεται από τη ξηρασία ουσιαστικά, επειδή είναι υδροχαρής. Συνήθως σε μια καλά αρδευόμενη καλλιέργεια ρυζιού η ξηρασία δεν προκαλεί προβλήματα διότι το περιβάλλον δεν αποξηραίνεται ποτέ.

Αν αποστραγγιστεί η καλλιέργεια τότε μπορεί να προκληθούν συμπτώματα οψίμισης ή κακής ωρίμανσης των σπόρων.

Από την άλλη μεριά, οι υψηλές υγρασίες είναι επιθυμητές στο ρύζι, διότι η καλλιέργεια αναπτύσσεται στο νερό. Βέβαια, η σταθερά υψηλές υγρασίες στο περιβάλλον πιθανόν να δημιουργήσουν προσβολές από μύκητες ή υδροχαρή έντομα.

Τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας εδάφους κατά την ανάπτυξη του ρυζιού

Το ρύζι είναι υδροχαρής καλλιέργεια. Ο κορεσμός του εδάφους είναι σχεδόν διαρκής και βοηθά την καταπολέμηση των ζιζανίων, εφόσον το ύψος του νερού στη καλλιέργεια είναι 10-15 εκ.

Η έλλειψη εδαφικού νερού επηρεάζει τη καλλιέργεια του ρυζιού σημαντικά. Το νερό στον ορυζώνα πρέπει πάντοτε να είναι μεταξύ 10-15εκ. ύψος, εκτός των περιόδων που γίνονται καλλιεργητικές εργασίες όπως φυτοπροστασία κ.α.

Η αποστράγγιση ή η έλλειψη νερού στο ρύζι μπορεί να προκαλέσει, δημιουργία κενών σπόρων (λισβοί σπόροι),κακή ωρίμανση των σπόρων και οψίμιση της παραγωγής.

Πως επηρεάζεται το ρύζι από τους ανέμους μεγάλης έντασης

Το ρύζι γενικά δεν επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμου κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Η περίοδος καλλιέργειας του ρυζιού είναι αρκετά περιορισμένη 150 ημ. και τους καλοκαιρινούς μήνες, πράγμα που ευνοεί την απουσία δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.