Η θερμοκρασία αέρα στην καλλιέργεια του ρεβιθιού, του φασολιού και της φακής

Η φακή και το ρεβίθι είναι ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη περίοδο της βλάστησης των σπόρων, οι οποίοι εκπτύσσονται μεταξύ 2-6ο C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν της ανάπτυξη των φυτών, απλώς την καθυστερούν. Ο παγετός όμως κατά τη διάρκεια της πρώτης ανάπτυξης μπορεί να καταστρέψει την καλλιέργεια όταν η διάρκεια του είναι μεγάλη. Η καλλιέργεια σε περίπτωση καταστροφής από παγετό μπορεί να αναβλαστήσει. Τα ανεπτυγμένα φυτά μπορούν να αντέξουν από -8 έως -12ο C. Αντίθετα, το φασόλι δεν είναι καθόλου ανθεκτικό στις χαμηλές θερμοκρασίες αφού για να βλαστήσει ο σπόρος χρειάζεται θερμοκρασίες πάνω από 15ο C. Οι παγετοί της άνοιξης μπορούν να καταστρέψουν την καλλιέργεια. Επίσης, οι χαμηλές θερμοκρασίες την περίοδο της ωρίμανσης μειώνουν την ανάπτυξη των σπόρων και την τελική παραγωγή. 

Όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, η φακή και το ρεβίθι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές καλλιέργειες ως και στους 40ο C. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη περίοδο της άνθησης προκαλεί ανθόρροια ή ελλιπή γονιμοποίηση ή καθυστέρηση στο γέμισμα των σπόρων. Αντίθετα το φασόλι σε θερμοκρασίες άνω των 33ο C, παρουσιάζει μειωμένη καρπόδεση και άνω των 35ο C παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα φυτρώματος του σπόρου.

Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία εδάφους τις καλλιέργειες

Η θερμοκρασία εδάφους παίζει κύριο ρόλο στο φύτρωμα του σπόρου και στην εγκατάσταση του φυτού. Η θερμοκρασία του εδάφους δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 15oC για την βλάστηση των φασολιών ενώ αντίθετα  για τη φακή και το ρεβίθι η θερμοκρασία εδάφους αρκεί να είναι 4-6ο C, για τη βλάστηση του σπόρου τους .

Ακραίες τιμές της υγρασίας αέρα στην ανάπτυξη των καλλιεργειών

Οι ξηρικές συνθήκες δεν επηρεάζουν το ρεβίθι που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ξηρασία, εκτός από την περίοδο της άνθησης που μπορεί να έχουμε ανθόρροια. Όμοια η φακή παρουσιάζει την ίδια ανθεκτικότητα στην ξηρασία (υγρασία <30%), αλλά και την ίδια ευαισθησία στην διάρκεια της άνθησης. Επίσης το φασόλι αν και δεν έχει την ίδια ανθεκτικότητα στις υψηλές θερμοκρασίες παρουσιάζει όμως επίσης ανθόρροια στις ξηρικές συνθήκες.

Η υγρασία του αέρα συνήθως επηρεάζει το φασόλι και το ρεβίθι την περίοδο της άνθησης δημιουργώντας ανθόρροια και μείωση παραγωγής. Αντιθέτως η φακή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας >70%, ευνοείται στην περίοδο της ανάπτυξης των  φυτών που αυτό ευνοεί την τελική παραγωγή.

Πώς επηρεάζει η εδαφική υγρασία τις καλλιέργειες

Η υψηλή υγρασία του εδάφους είναι επιθυμητή κατά την περίοδο της ανάπτυξης των καλλιεργειών φακής, φασολιού και ρεβιθιού. Την ελάχιστη ανάγκη σε υγρασία εδάφους έχει το ρεβίθι, που μπορεί σε περιόδους κορεσμού του εδάφους να μηδενίσει την παραγωγή του.

Η έλλειψη υγρασίας την περίοδο της άνθησης δημιουργεί προβλήματα ελλιπούς γονιμοποίησης και πτώσεις ανθέων. Επίσης, στο στάδιο του γεμίσματος των καρπών η έλλειψη νερού δημιουργεί κενούς ή  ελλιπής ανομοιόμορφους λοβούς  και τελικά μείωση της παραγωγής ή και της εμπορευσιμότητας των καρπών.

Αποτελέσματα της επίδρασης ισχυρών ανέμων στις καλλιέργειες

Οι καλλιέργειες της φακής και του ρεβιθιού εναλλάσσονται με ετήσιες καλλιέργειες σιτηρών πράγμα που δεν επιτρέπει την δημιουργία μόνιμων ανεμοφρακτών. Οι παραπάνω καλλιέργειες λόγω του χαμηλού ύψους τους  δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από έντονους ανέμους. Το φασόλι υποστυλώνεται με αυτοσχέδια κατασκευές από καλάμια που συγκρατούν τα φυτά  λόγω της έρπουσας φύσεως τους.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.