Όροι χρήσης meteofarm.gr

1. Γενικά

Αυτοί οι όροι χρήσης ανανεώθηκαν την 25η Ιανουαρίου 2018.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους «Όρους και Προϋποθέσεις» χρήσης του ιστότοπου meteofarm.gr, προτού χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε προσφερόμενη από τον ιστότοπο υπηρεσία.

Η σελίδα «Όροι και Προϋποθέσεις» σας ενημερώνει για τους τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ιστότοπος meteofarm.gr καθώς και για την πρόσβαση και την προβολή περιεχομένου που παρέχεται από τον ιστότοπο.

Σημειώστε ότι ο ιστότοπος meteofarm.gr μπορεί να ανανεώνει τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις» ανά πάσα στιγμή, γι 'αυτό παρακαλείστε όπως ελέγχετε τακτικά τις σχετικές σελίδες.

Πληροφορίες σχετικά με εμάς: Ο ιστότοπος meteofarm.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Intelligent Media ΕΠΕ, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και λειτουργούσα υπό την Ελληνική νομοθεσία.

2. Αποδοχή όρων

 1. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου meteofarm.gr συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις», οι οποίοι τίθενται σε ισχύ άμεσα κατά την πρώτη σας χρήση και επίσκεψη στον ιστότοπο. Εάν δεν συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις», παρακαλούμε όπως αποχωρήσετε από τον ιστότοπο, χωρίς να κάνετε περαιτέρω χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
 2. Ο ιστότοπος meteofarm.gr, διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων «Όρων και Προϋποθέσεων», ανά πάσα στιγμή, δημοσιεύοντας τυχόν αλλαγές χωρίς πρότερη ενημέρωση. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις» για να βεβαιώνεστε ότι γνωρίζετε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιήθηκαν από το meteofarm.gr. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών του meteofarm.gr μετά την αναγγελία των αλλαγών, συνιστά την αυτόματη αποδοχή σας των τροποποιημένων «Όρων και Προϋποθέσεων».

3. Επιτρεπόμενη χρήση

 1. Απαγορεύεται αυστηρώς η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση ή χρήση του περιεχομένου των υπηρεσιών του ιστότοπου meteofarm.gr με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την προσωπική σας, μη εμπορική, χρήση. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αυτόματα συμφωνείτε επίσης να μην προσαρμόζετε, αλλάζετε ή δημιουργείτε παράγωγο έργο από οποιοδήποτε περιεχόμενο των υπηρεσιών του meteofarm.gr εκτός από το σκοπό προσωπικής, μη εμπορικής, χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου, που παρέχεται από το meteofarm.gr απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη άδεια των δικαιούχων και διαχειριστών του ιστότοπου.
 2. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του meteofarm.gr μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν παραβιάζει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα και δεν περιορίζει ή παρεμποδίζει τη χρήση των παρεχόμενων από τον ιστότοπο υπηρεσιών από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Μη αποδεκτή συμπεριφορά αποτελεί η παρενόχληση ή η πρόκληση δυσφορίας ή ταλαιπωρίας σε οποιοδήποτε άτομο, η μετάδοση άσεμνου ή προσβλητικού περιεχομένου ή η διατάραξη της φυσιολογικής ροής του διαλόγου εντός των Υπηρεσιών του ιστότοπου.

4. Παρακολούθηση

Ο ιστότοπος meteofarm.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό, που υποβλήθηκε ή ταχυδρομήθηκε, φυσικώς ή ηλεκτρονικώς στις διευθύνσεις του ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, εάν κατά την αποκλειστική κρίση του, το υλικό θεωρείται ότι παραβιάζει τους παρόντες «Όρους και Προϋποθέσεις» ή θεωρείται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μη αποδεκτό.

5. Αποποίηση ευθυνών και περιορισμός ευθύνης

 1. Ο ιστότοπος meteofarm.gr, επιδιώκει να διασφαλίζει ότι το αναρτημένο περιεχόμενο του είναι ακριβές και σύμφωνο με τις τρέχουσες επιστημονικές και ευρέως αποδεκτές βιβλιογραφικά θεωρίες και κατευθύνσεις.  Ωστόσο, οι επιστήμες που έχουν ως αντικείμενο τις μετεωρολογικές προγνώσεις, καθώς και τις σχετικές κατευθύνσεις καλλιεργητικών εργασιών που τις συνοδεύουν, εξελίσσονται συνεχώς.  Επομένως, κανένα στοιχείο του περιεχομένου του ιστοτόπου που περιλαμβάνει μια πρόγνωση ή μία κατεύθυνση καλλιεργητικών εργασιών δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ελεύθερο λαθών. Στον πλήρη βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, το meteofarm.gr, αποκλείει όλες τις εγγυήσεις ή τις παραστάσεις (ρητές ή σιωπηρές) όσον αφορά στο σύνολο του παρεχόμενου και δεδομένων. Η χρήση του περιεχομένου που παρέχεται από τον ιστότοπο meteofarm.gr, γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Ο ιστότοπος δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι το περιεχόμενο δεν παρουσιάζει σφάλματα ή ανταποκρίνεται στην στις προσωποποιημένες ανάγκες και προσδοκίες σας. Θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη δική σας αξιολόγηση και επαλήθευση του περιεχομένου και των δεδομένων προτού επιλέξετε να βασιστείτε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις παρεχόμενες κατευθύνσεις καλλιεργητικών εργασιών σε σχέση με την παρεχόμενη καιρική πρόγνωση. Οι εν λόγω κατευθύνσεις στηρίζονται αποκλειστικά σε βιβλιογραφικά δεδομένα και αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και παρέχονται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν περιεχόμενο επί του οποίου μπορεί να βασιστεί η διαχείριση μεμονωμένων καλλιεργειών, διαχείριση η οποία απαιτεί την εξειδικευμένη παρακολούθηση και παροχή κατευθύνσεων από εξειδικευμένο γεωπόνο. Χρησιμοποιώντας τα εν λόγω δεδομένα και περιεχόμενο, ο χρήστης του ιστοτόπου αναγνωρίζει - ρητώς και αμετακλήτως - ότι ο ιστότοπος meteofarm.gr και οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές αυτού λόγω της παροχής των ανωτέρω δεδομένων και περιεχομένου, δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οικονομικής ή άλλης φύσεως ζημίες ή καταστροφές επί καλλιεργειών, εξοπλισμού ή άλλης άυλης ή υλικής περιουσίας του χρήστη ή τρίτων που αυτός συμβουλεύει ή συνεργάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο.
 2. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση των Υπηρεσιών του ιστότοπου meteofarm.gr είναι εξολοκλήρου δική σας ευθύνη. Ούτε το meteofarm.gr, ούτε οι ιδιοκτήτες αυτού, ούτε οι διαχειριστές αυτού, υπάλληλοι, πράκτορες, πάροχοι περιεχομένου τρίτων μερών ή δικαιοπάροχοι εγγυώνται ότι οι Υπηρεσίες του meteofarm.gr θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα πιθανά σφάλματα θα διορθώνονται. Επιπροσθέτως, το meteofarm.gr δεν εγγυάται ότι ο διακομιστής που το καθιστά διαθέσιμο δεν περιέχει ιούς ή σφάλματα. Επίσης, το meteofarm.gr και οι συνεργάτες του, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών του ιστότοπου ή όσον αφορά στην ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών, υπηρεσιών ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτού.
 3. Το περιεχόμενο του ιστότοπου meteofarm.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, των ονομάτων, των εικόνων, των λογοτύπων και των εικονιδίων που αφορούν ή σχετίζονται με το meteofarm.gr, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του (ή με προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων) παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και είναι "ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ" (χωρίς ρητή ή σιωπηρή νομική ισχύ), συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ποιότητας, καταλληλότητας, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας.
 4. Το meteofarm.gr δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, ή τυχόν ζημιές που προκύπτουν από χρήση ή απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, αμέλεια ή άλλο αδίκημα, που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου meteofarm.gr.

Τίποτα στους Όρους δεν εξαιρεί ή περιορίζει ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια ή απάτη.

6. Έξοδα, εξοπλισμός και λογισμικό

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή όλων των εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση ή την πρόσβασή σας στον ιστότοπο meteofarm.gr και το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που σας παρέχονται. Αυτά συμπεριλαμβάνουν επίσης την πρόσβαση ή τη λήψη περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο ή των παρόχων υπηρεσιών δεδομένων και οποιωνδήποτε επιπλέον χρεώσεων σε αυτού ή σε οποιουσδήποτε άλλους παρόχους από τους οποίους λαμβάνετε υπηρεσίες. Επιπροσθέτως επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρειάζεστε για να συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του ιστοτόπου meteofarm.gr. Το meteofarm.gr δεν είναι υπεύθυνο εάν ο εξοπλισμός ή το λογισμικό σας δεν είναι συμβατό με οποιαδήποτε παρεχόμενη από τον ιστότοπο υπηρεσία. Το περιεχόμενο μπορεί να μεταδοθεί ή να μεταφορτωθεί στη συσκευή σας από διακομιστές που ανήκουν και λειτουργούν από το meteofarm.gr ή από δίκτυα διανομής περιεχομένου τρίτων.

7. Σύνδεσμοι

 1. Οι Υπηρεσίες που παρέχονται από τον ιστότοπο meteofarm.gr, ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους και διαφημίσεις σε ιστότοπους που διαχειρίζονται από τρίτα μέρη. Κάνοντας χρήση του ιστότοπου, αναγνωρίζετε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση για εσάς και όχι ως έγκριση του ιστότοπου meteofarm.gr σχετικά με το περιεχόμενο των τρίτων ιστότοπων.
 2. Αναγνωρίζετε περαιτέρω ότι το meteofarm.gr δεν έχει κανέναν έλεγχο επί τρίτων ιστοτόπων, δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών και δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε παρεχόμενο περιεχόμενο από τέτοιους ιστότοπους.
 3. Το meteofarm.gr επισημαίνει ρητά ότι η χρήση των τρίτων ιστότοπων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.
 4. Αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε ότι το meteofarm.gr δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε περίπτωση που πραγματοποιείτε χρήση άλλων τοποθεσιών και ιστότοπων.

8. Πνευματική ιδιοκτησία

Τα ονόματα, οι εικόνες και τα λογότυπα που προσδιορίζουν το meteofarm.gr ή τρίτα συνεργαζόμενα μέρη, τα προϊόντα και υπηρεσίες τους υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα δημιουργού και εμπορικά σήματα του meteofarm.gr και / ή τρίτων. Τίποτα που περιέχεται στους παρόντες Όρους δεν θα ερμηνευθεί ως έμμεσα εκχωρούμενο ή ανασταλτικό και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται άδεια χρήσης ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σχεδίου ή πνευματικής ιδιοκτησίας του meteofarm.gr ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.

Συνεισφορές στο meteofarm.gr: Όπου καλείστε να υποβάλετε οποιαδήποτε συνεισφορά στο meteofarm.gr (συμπεριλαμβανομένων κείμενων, φωτογραφιών, γραφικών, βίντεο ή ήχου), υποβάλλοντας τη συνεισφορά σας συμφωνείτε ρητώς ότι παραχωρείτε στο meteofarm.gr μία διαρκή, δωρεάν, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης, αναπαραγωγής και άσκησης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δημοσιότητας της συνεισφορά σας. Η χρήση της υποβληθείσας συνεισφοράς σας, μπορεί να γίνει παγκοσμίως ή σε άλλα έργα ή σε οποιοδήποτε γνωστό ή πλέον αναπτυγμένο μέσο για όλο το χρονικό διάστημα των δικαιωμάτων που ενδέχεται να υπάρχουν στη συνεισφορά σας και σύμφωνα με τους περιορισμούς απορρήτου που ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του meteofarm.gr. Αν δεν θέλετε να παραχωρήσετε στο meteofarm.gr τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω, παρακαλούμε μην υποβάλετε τη συνεισφορά σας στον ιστότοπο meteofarm.gr.

Επιπλέον, υποβάλλοντας τη συνεισφορά σας στο meteofarm.gr, εγγυάστε ότι:

 1. η συνεισφορά σας είναι η δική σας, πρωτότυπη εργασία και έχετε το δικαίωμα να την διαθέσετε στo meteofarm.gr για όλους τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
 2. η συμβολή σας δεν είναι δυσφημιστική και δεν παραβιάζει κανένα νόμο.
 3. θα αποζημιώσετε το meteofarm.gr έναντι όλων των νομικών αμοιβών, αποζημιώσεων και άλλων εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της παραβίασης της παραπάνω εγγύησης.
 4. θα παραιτηθείτε από οποιαδήποτε ηθικά δικαιώματα στη συνεισφορά σας για τους σκοπούς της υποβολής και δημοσίευσης της στο meteofarm.gr και τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.

9. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών για αυτήν την υπηρεσία το meteofarm.gr διέπετε από την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

10. Διάφορα

Εάν κάποιο μέρος των Όρων διαπιστωθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εκτελεστό από αρμόδιο δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή, τότε, εφόσον απαιτείται, το μέρος διαγράφεται από τους Όρους και τα υπόλοιπα μέρη των Όρων θα εξακολουθήσουν να είναι εκτελεστά.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού δικαίου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συναινείτε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Συμφωνείτε επίσης ότι οποιαδήποτε αξίωση, υπόθεση ή αιτία της προσφυγής κατά του meteofarm.gr πρέπει να κατατεθεί στο δικαστήριο εντός ενός (1) ημερολογιακού έτους από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε, διαφορετικά θα καταπέσει για πάντα.

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.