καλλιέργεια βερικοκιάς αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Η επίδραση της θερμοκρασία του αέρα στην καλλιέργεια της βερικοκιάς.

Η βερικοκιά είναι ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες όταν οι οφθαλμοί της βρίσκονται σε λήθαργο, ακόμα και στους -30οC.  Χρειάζεται όμως κρύο χειμώνα για να αποδώσει αρκετά άνθη και καρπούς, με χαμηλές απαιτήσεις σε αριθμό κρύων ημερών (0-7οC, 200-400 ώρες,  Νάνος 2014).

Η βερικοκιά χρειάζεται θερμό καλοκαίρι για να αποδώσει.  Οι θερμοκρασίες 20-25οC ευνοούν την ωρίμανση των καρπών.  Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών (> 35οC) κατά την ωρίμανση παρουσιάζεται το σύμπτωμα Pitburn, δηλαδή έγκαυμα γύρω από το πυρήνα του καρπού, αποχωρισμός της σάρκας του καρπού από το πυρήνα (κουκούτσι) και εμφάνιση μελιτώματος.

Πώς επιδρά η θερμοκρασία εδάφους στην εγκατάσταση της βερικοκιάς.

Η θερμοκρασία εδάφους είναι ένας παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο κυρίως κατά στην εγκατάσταση του δενδρώνα της βερικοκιάς.

Η εποχή που επιλέγεται για μια εγκατάσταση είναι συνηθέστερα το φθινόπωρο και λιγότερο η άνοιξη.  Αυτό συμβαίνει επειδή για την ομαλή εγκατάσταση μιας καλλιέργειας βερικοκιάς η θερμοκρασία εδάφους θα πρέπει να είναι το πολύ έως -5 οC και η θερμοκρασία του αέρα όχι πάνω από 10 οC

Υγρασία αέρα και βερικοκιά.

Η βερικοκιά αρέσκεται σε ξηροθερμικές συνθήκες, διότι τότε ευνοούνται η επικονίαση των ανθέων και η καρπόδεση.

Αντίθετα, επηρεάζεται έμμεσα από συνθήκες υψηλών τιμών ατμοσφαιρικής υγρασίας (>70%).  Κατά την περίοδο της άνθησης, υψηλές τιμές υγρασίας του αέρα προκαλούν συχνά προσβολές από το μύκητα Μονίλια, στον οποίο η βερικοκιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Η υγρασία εδάφους σε ακραίες τιμές κατά την καλλιέργεια της βερικοκιάς.

Η βερικοκιά, είναι μια καλλιέργεια που ευδοκιμεί γενικά, σε καλά αποσταγγιζόμενα εδάφη. Η υπερβολική υγρασία σε δένδρα βερικοκιάς (Υγρασία  <10 cb (Κορεσμός νερού) δημιουργούν ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη παθογόνων μυκήτων εδάφους στους οποίους είναι ευαίσθητη (Φυτόφθορα).

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις ξηρασίας, η βερικοκιά παρουσιάζει ανθεκτικότητα, χωρίς όμως υπερβολές κατά το στάδιο της ωρίμανσης των καρπών. 

Επιπτώσεις του ισχυρού ανέμου στο δένδρο της βερικοκιάς.

 Άνεμοι μεγάλης εντάσεως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους δενδρώνες της βερικοκιάς.  Σε ανεμόπληκτες περιοχές απαιτείται προστασία της καλλιέργειας της βερικοκιάς  προς αποφυγή ζημιών στο δένδρο αλλά και στην παραγωγή.

 Άνεμοι χαμηλής εντάσεως κατά την περίοδο της άνθησης είναι επιθυμητοί διότι βοηθούν στην επικονίαση των δένδρων, ενώ κατά την περίοδο του χειμώνα βοηθούν την προστασία των δένδρων από τον παγετό.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.