καλλιέργεια καλαμποκιού αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Ακραίες τιμές της θερμοκρασίας αέρα στο καλαμπόκι.

Το καλαμπόκι δεν επηρεάζεται  από τους παγετούς της άνοιξης, εκτός όμως των περιπτώσεων πρώιμης σποράς, όπου μπορούν να καταστραφούν τα νεαρά φυτά.  Η σπορά συνήθως γίνεται όταν η θερμοκρασία είναι άνω των 15ο C. Επίσης, όταν το ύψος του φυτού είναι τουλάχιστον 15 εκ., τα νεαρά φυτά του καλαμποκιού ανταπεξέρχονται σε ανταπεξέρχεται σε ελαφρύς παγετούς.

Στην αντίθετη περίπτωση της επικράτησης καύσωνα, Οι υψηλές θερμοκρασίες άνω των 30ο C, κατά τη περίοδο της επικονίασης και γονιμοποίησης, επηρεάζουν το γέμισμα του σπάδικα (ρόκας), με αποτέλεσμα μείωση των αποδόσεων.  Επίσης, σε θερμοκρασίες άνω των 30ο C το καλαμπόκι/ αραβόσιτος επηρεάζεται σε άλλη φάση της καλλιεργητικής περιόδου, η ανάπτυξη του φυτού και η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα.

Τέλος, θερμοκρασίες άνω των 38-46ο C, ασπρίζουν οι κορυφές των φυτών του καλαμποκιού και ακολουθεί η ξήρανσή τους.

Ο ρόλος της θερμοκρασίας εδάφους στην καλλιέργεια του καλαμποκιού/ αραβοσίτου.

Η θερμοκρασία του εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο στην αρχή της καλλιέργειας του αραβοσίτου.  Για να βλαστήσει ο σπόρος του καλαμποκιού, πρέπει οι τιμές της θερμοκρασίας του εδάφους να είναι άνω των 10ο C.  Σε χαμηλότερες τιμές θερμοκρασίας, αυξάνεται ο χρόνος φυτρώματος των φυτών καθώς και ο κίνδυνος καταστροφής του σπόρου από ασθένειες του εδάφους.

Πώς επιδρά η ατμοσφαιρική υγρασία στην ανάπτυξη του καλαμποκιού/ αραβοσίτου.

Το καλαμπόκι είναι μια ετήσια καλλιέργεια που αρδεύεται συστηματικά μέχρι και ένα μήνα πριν τη συγκομιδή του.  Η πιο σημαντική περίοδος στην ανάπτυξη της καλλιέργειας είναι η περίοδος εμφάνισης της κορυφαίας ταξιανθίας (φόβης) που παράγει τη γύρη και επικονιάζει τους σπάδικες (ρόκες).  Η ατμοσφαιρική υγρασία σε κανονικά επίπεδα(40%-60%) βοηθά την βλάστηση των γυρεόκοκκων και τη καλή γονιμοποίηση του σπάδικα, άρα την παραγωγή. Η ξηρασία ή Ατμοσφαιρική Υγρασία <30%,  δυσκολεύει τη διεργασία αυτή και πολλές φορές ο σπάδικας φαίνεται να έχει κενά ή κακοσχηματισμένους σπόρους. Επιθυμητή είναι η ξηρασία κατά την περίοδο της συγκομιδής του καλαμποκιού ώστε ο σπόρος να είναι απαλλαγμένος από υγρασία, αν και σε περιπτώσεις συγκομιδής σπόρου με υψηλή υγρασία (> του 15%) χρησιμοποιούνται ξηραντήρια.

Η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία δεν επηρεάζει την απόδοση του καλαμποκιού, εκτός εάν επικρατήσει κατά το στάδιο της βλάστησης του σπόρου, όπου τα φυτά χάνονται και είναι αναγκαία η επανασπορά.  Επίσης, συνεχής υψηλή υγρασία, άνω του 70%, κατά την  περίοδο της γονιμοποίησης του φυτού, εμποδίζει την μετακίνηση των γυρεόκοκκων στο ίδιο το φυτό ή σε κοντινά φυτά, με αποτέλεσμα ατελές γέμισμα του σπάδικα. 

Ανάγκες σε εδαφική υγρασία και επιπτώσεις ακραίων τιμών στο καλαμπόκι/ αραβόσιτο.

Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε εδαφικό νερό είναι αρκετά υψηλές και ανέρχονται στα  400-800mm νερού.  Η υψηλή περιεκτικότητα του εδάφους σε νερό (Εδαφική Υγρασία <10cb), είναι αναγκαία κατά την γονιμοποίηση και μέχρι να ολοκληρωθεί η ωρίμανση του σπάδικα (μετάξωμα).  Υπερβολικό εδαφικό νερό κατά τη συγκομιδή δεν επιτρέπει την επαρκή ξήρανση του καρπού του καλαμποκιού και την ασφαλή-υγιή αποθήκευση του.

Στην περίπτωση της έλλειψης νερού στο έδαφος κατά την ανάπτυξη των φυτών του καλαμποκιού δεν  επηρεάζει ιδιαίτερα το φυτό μέχρι το στάδιο της εμφάνισης της κορυφαίας ταξιανθίας, διότι έχει τη δυνατότητα να αντλεί νερό από βάθος ως 1,5μ.  Μια έλλειψη εδαφικού νερού (Υγρασία εδάφους >25cb) επηρεάζει την ανάπτυξη του σπάδικα και τελικά τη παραγωγή.

Επιπτώσεις του ισχυρού ανέμου σε φυτά καλαμποκιού.

Το καλαμπόκι μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 2,5 μέτρα, γεγονός που σε περίπτωση επικράτησης ισχυρών άνεμων, υπάρχει κίνδυνος ζημιάς στην καλλιέργεια.  Ισχυροί άνεμοι άνω των 4 μποφόρ, μπορούν να προκαλέσουν πλάγιασμα του στελέχους του φυτού με αποτέλεσμα υποβάθμιση της παραγωγής  έως και συνολική καταστροφή της.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.