καλλιέργεια κριθαριού αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Επιπτώσεις ακραίων τιμών θερμοκρασίας αέρα στην ανάπτυξη του κριθαριού.

Η καλλιέργεια του κριθαριού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις χαμηλές θερμοκρασίες. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να επιλέγεται ο χρόνος σποράς του κριθαριού ανάλογα με το ψύχος που επικρατεί σε κάθε περιοχή την περίοδο του χειμώνα. Επίσης, οι διάφορες ποικιλίες του φυτού έχουν διαφορετική ανθεκτικότητα στο ψύχος.

Ο παγετός μπορεί να προκαλέσει συνολική καταστροφή των νέο-αναπτυσσόμενων φυταρίων.

Από την άλλη πλευρά, Οι υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα κατά τη περίοδο της γονιμοποίησης του κριθαριού πρακαλούν ατελή γονιμοποίηση με αποτέλεσμα κενούς σπόρους και περιορισμένο αριθμό σπόρων ανά στάχυ και έτσι μειωμένη παραγωγή.

Πώς επιδρά η θερμοκρασία εδάφους κατά την καλλιέργεια τους κριθαριού.

Η θερμοκρασία του εδάφους είναι σημαντικός παράγοντας για τη βλάστηση των σπόρων του κριθαριού.  Για τη σπορά της καλλιέργειας Επιλέγονται περίοδοι τέτοιοι σποράς, ώστε η θερμοκρασία να είναι 3-5ο C για την γρήγορη βλάστηση των σπόρων, λόγω της ευαισθησίας του φυτού στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Οι επιπτώσεις των ακραίων τιμών της ατμοσφαιρικής υγρασίας στο κριθάρι.

Έλλειψη νερού (Ατμοσφαρική υγρασία <30%) στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του κριθαριού, μειώνει το αδέλφωμα και την καλή εγκατάσταση του ριζικού συστήματος.  Η ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος εκτείνεται από την αρχή του καλαμώματος και φθάνει μέχρι την πλήρη άνθηση.  Έλλειψη νερού στο στάδιο της επικονίασης της καλλιέργειας δημιουργεί στάχεις με μικρότερο αριθμό σταχυδίων και μειωμένο αριθμό καρπών/ στάχυ, με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής.

Έλλειψη υγρασίας κατά την περίοδο της γονιμοποίησης των καρπών την άνοιξη, εμποδίζει την βλάστηση των γυρεόκοκκων και οδηγεί σε ατελής σπόρους και μείωση της παραγωγής κριθαριού.

Σε αντίθετη περίπτωση, Οι υψηλές υγρασίες του αέρα (>70%) σε συνδυασμό με ψύχος, κατά την περίοδο βλάστησης των σπόρων κριθαριού μπορεί να προκαλέσει σάπισμα και μείωση του φυτρώματος.  Επίσης, λόγω της μεγάλης πυκνότητας της φυτείας μπορούν να προκληθούν μυκητολογικές ασθένειες, που υποβαθμίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του καρπού του κριθαριού.

Η εδαφική υγρασία ως παράγοντας της καλλιέργειας του κριθαριού.

Η υπερβολική εδαφική υγρασία (Υγρασία εδάφους <10cb) κατά τη σπορά του κριθαριού μπορεί να επηρεάσει κατά τη βλάστηση του σπόρου το νεαρό φυτάριο έως και την καταστροφή του.  Επίσης, την περίοδο ανάπτυξης των φυτών λόγω της μεγάλης πυκνότητας της φυτείας μπορούν προκληθούν μυκητολογικές ασθένειες όπως π.χ. σκωριάσεις, οι οποίες μειώνουν την παραγωγή.

Το κριθάρι είναι ανθεκτικό στην ξηρασία περισσότερο από το σιτάρι και αποδίδει μεγαλύτερη παραγωγή σε ξηροθερμικές συνθήκες.  Όμως, την περίοδο της γονιμοποίησης των καρπών του, η έλλειψη εδαφικής υγρασίας μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία ατελών σπόρων και τη μείωση της δυνατότητας βυνοποίησης.

Καλλιέργεια κριθαριού και ισχυροί άνεμοι.

Το κριθάρι είναι φυτό όπου δημιουργεί πολλά «αδέλφια» (φυτά από την ίδια ρίζα) και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στους σφοδρούς ανέμους (άνω των 4 μπφ).  Στις περιπτώσεις που το φυτό πλαγιάζει επιδρούν εκτός του ανέμου και άλλοι κλιματικοί παράγοντες όπως βροχόπτωση , χαλάζι κ.α.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.