καλλιέργεια αμπελιού

Πώς επιδρά η θερμοκρασία του αέρα στην καλλιέργεια του αμπελιού.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες  επηρεάζουν τη μη ξυλοποιημένες κληματίδες αν ξεπεράσουν τους -4ο C,  αντίθετα οι ξυλοποιημένες κληματίδες και τα πρέμνα αντέχουν σε θερμοκρασίες ως -12ο C, αρκεί η διάρκεια τους να είναι πολύ λίγες ώρες, διότι σε αντίθετη περίπτωση καταστρέφονται ο παραγωγικοί οφθαλμοί.

Πολύ επικίνδυνοι είναι οι παγετοί της άνοιξης για το αμπέλι όταν υπάρχει νεαρή βλάστηση και καρποφόρα όργανα εν τη γενέσει τους. Τότε αν δεν ληφθούν μέτρα παγο-προστασίας υπάρχει κίνδυνος μείωσης της παραγωγής.

Στην αντίθετη περίπτωση, Οι υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας δεν επηρεάζουν εν γένει την ανάπτυξη του αμπελιού, έως τους 50ο C.

Η θερμοκρασία εδάφους στην καλλιέργεια του αμπελιού.

Η θερμοκρασία του εδάφους έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια του αμπελιού.  Συγκεκριμένα, θερμοκρασίες εδάφους της τάξης των 27-29ο C κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου και η ανάπτυξη της παραγωγής βρίσκεται στο έπακρο, βοηθάνε στη ριζοβολία του.

Η υγρασία αέρα στην ανάπτυξη του αμπελιού.

Το αμπέλι είναι μια καλλιέργεια που έχει προσαρμοστεί στις ξηροθερμικές συνθήκες σε περιοχές με λίγες βροχοπτώσεις και για το λόγο αυτό έχει υψηλή αντοχή στην έλλειψη υγρασίας στην ατμόσφαιρα. (Υγρασία  < 30% ή Ξηρασία)

Η ξηρικές συνθήκες ιδιαίτερα σε αμπελώνες με βρώσιμες ποικιλίες, επηρεάζουν την περίοδο της άνθησης και το σχηματισμού του βότρυ.

Ισχυρή ξηρασία μειώνει τον όγκο παραγωγής, λόγω ελλιπούς διαφοροποίησης των ανθέων σε καρπούς.

Επίσης, σημαντική επίδραση της ξηρασίας σε οινάμπελα, υπάρχει  το καλοκαίρι όταν πλησιάζει η συγκομιδή, οπότε μπορεί να υπάρξει συρρίκνωση των ραγών και μείωση του παραγόμενου γλεύκους.

Από την άλλη μεριά, Οι υψηλές υγρασίες του πριβάλλοντος προκαλούν ή εντείνουν μυκητολογικές προσβολές, με επικίνδυνες περιόδους την άνθηση και καρπόδεση όσο και την περίοδο πρίν το γυάλισμα των ραγών, οπότε ό βότρυς παριέχει ζάχαρα, είναι υδαρής και έχει μειωθεί ο χώρος για την κυκλοφορία αέρα μεταξύ των ραγών.

Υγρασία εδάφους και καλλιέργεια του αμπελιού.

Το αμπέλι επηρεάζεται σημαντικά από τη περίσσεια εδαφικού νερού.

Ιδιαίτερα την περίοδο της ωρίμανσης, η περίσσεια εδαφικού νερού προκαλεί ευαισθησία σε μυκητολογικές ασθένειες, οι ράγες μεγαλώνουν πολύ και γίνονται υδαρείς  και υποβαθμίζονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της και του γλεύκους αντίστοιχα.

Η έλλειψη εδαφικού νερού (Υγρασία >25cb) από την άλλη μεριά, στα αρχικά στάδια ανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μειώνει τη φυλλική επιφάνεια που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των καρπών.  Επίσης, η έλλειψη νερού δημιουργεί στο αμπελώνα κατά την περίοδο της ωρίμανσης, ξήρανση φύλλων, ελίκων και συρρίκνωση των βότρεων και μπορεί να αποβεί καταστροφική για την παραγωγή.

Επιπτώσεις του  ισχυρού ανέμου (άνω των 4 μπφ) στην ανάπτυξη του αμπελιού.

Ο ισχυρός άνεμος εκτός του περιορισμού της φυτοπροστασίας στο αμπέλι, δημιουργεί υποβάθμιση του σταφυλιού από μηχανικές βλάβες και μείωση της εμπορευσιμότητας του νωπού προϊόντος.  Επίσης, σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, προκαλεί μεγάλη καταστροφή στην παραγωγή.  Ακόμη, μηχανικές βλάβες σε κληματίδες είναι πολύ συχνές κατά την περίοδο της ανάπτυξής τους την άνοιξη.

Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές
Αναζητήστε την περιοχή σας: Αναζητήστε την περιοχή σας:
Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή:
Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές

Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή από το παρακάτω μενού: