καλλιέργεια αχλαδιού αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Η καλλιέργεια της αχλαδιάς και η θερμοκρασία του άερα.

Η ανθεκτικότητα της αχλαδιάς είναι υψηλή, όταν η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από -25ο C.  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και στους όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς, καθώς η αχλαδιά ανθίζει σχετικά νωρίς την άνοιξη, και μπορεί να προκληθεί μείωση της παραγωγής.

Οι ανάγκες της αχλαδιάς σε χαμηλές θερμοκρασίες είναι μέσες (0-7ο C, 500-1000 ώρες,  Νάνος 2014) ώστε να διαφοροποιηθούν οι οφθαλμοί σε καρποφόρους.

Οι υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν την περιεκτικότητα των ιστών σε νερό και μπορούν να δημιουργήσουν εγκαύματα στους καρπούς.  Επίσης, σε περιοχές με υγρά και ζεστά καλοκαίρια ευνοείται η ανάπτυξη της μυκητολογικής ασθένειας του βακτηριακού καψίματος.

Πώς επιδρά η θερμοκρασία του εδάφους στην ανάπτυξη του δένδρου της αχλαδιάς.

Κατά την εγκατάσταση της αχλαδιάς, η θερμοκρασία εδάφους παίζει σημαντικό ρόλο.

Η εποχή εγκατάστασης του δενδρώνα είναι συνηθέστερα το φθινόπωρο και λιγότερο την άνοιξη.  Αυτό συμβαίνει διότι η θερμοκρασία του εδάφους θα πρέπει να είναι το πολύ έως -5ο C, και η θερμοκρασία του αέρα όχι πάνω από 10ο C.

Ακραίες τιμές της ατμοσφαιρικής υγρασίας και πώς επιδρούν στην καλλιέργεια της αχλαδιάς.

Η υγρασία του αέρα είναι πάντα επαρκής στην καλλιέργεια της αχλαδιάς.  Σε περίπτωση ξηρασίας την άνοιξη μπορεί να προκληθεί μη επαρκής διαφοροποίηση των οφθαλμών και πτώση των φύλλων.

Η αυξημένη υγρασία του αέρα δημιουργεί συνθήκες αρνητικές για την αχλαδιά, λόγω του ότι ατμοσφαιρική υγρασία >70% δημιουργεί κατάλληλες για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών με κυριότερη το Βακτηριακό Κάψιμο που δύσκολα θεραπεύεται.

Ο ρόλος της υγρασίας του εδάφους στην αχλαδιά.

Η αχλαδιά είναι επιπολαιόριζο δένδρο και έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό χωρίς όμως υπερβολές.  Οι ανάγκες αυξάνονται την περίοδο ωρίμανσης των καρπών.  Η υπερβολική υγρασία του εδάφους δημιουργεί ασφυκτικά φαινόμενα στη ρίζα του δένδρου και προκαλεί πτώση φύλλων και καρπών.

Η αχλαδιά δεν ευδοκιμεί σε ξηρά, ελαφρά, άγονα ανεπαρκώς αποστραγγιζόμενα εδάφη.  Είναι λιγότερο ευαίσθητη στην ξηρασία σε σχέση με τη μηλιά.

Προβλήματα του ισχυρού ανέμου στον δενδρώνα αχλαδιάς.

Η αχλαδιά πρέπει να προστατεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές προς αποφυγή ζημιών στην παραγωγή ή και στο ίδιο το δένδρο.  Οι άνεμοι χαμηλής εντάσεως είναι επιθυμητοί  την περίοδο της άνθησης διότι βοηθούν στην επικονίαση των δένδρων.  Επίσης, οι άνεμοι χαμηλής εντάσεως την περίοδο του χειμώνα  βοηθούν την προστασία των δένδρων από τον παγετό.

Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές
Αναζητήστε την περιοχή σας: Αναζητήστε την περιοχή σας:
Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή:
Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές

Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή από το παρακάτω μενού: