καλλιέργεια κερασιάς αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Η επίδραση της θερμοκρασίας του αέρα στην καλλιέργεια της κερασιάς.

Η κερασιά είναι πολύ ευαίσθητη στους παγετούς πριν μπει στο λήθαργο του χειμώνα και την άνοιξη. Οι χειμερινοί παγετοί μπορούν να δημιουργήσουν καταστροφές σε καρποφόρους κλάδους, ενώ την άνοιξη έχουμε καταστροφή οφθαλμών και μείωση της παραγωγής.

Η κερασιά έχει υψηλές απαιτήσεις σε ψυχρές μέρες για την διαφοροποίηση των οφθαλμών (0-7ο C, 900-1200 ώρες,  Νάνος 2014).

Επίσης, η κερασιά αντιδρά έντονα σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 32ο C.

Tο φαινόμενο που παρατηρείται στις περιπτώσεις αυτές, είναι η δημιουργία των διπλών καρπών, όπου μπορούν να φθάσουν σε ποσοστό του 30% της παραγωγής, σε περιοχές με ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι.

Σε ποιο στάδιο επηρεάζει η θερμοκρασία εδάφους την ανάπτυξη της κερασιάς.

Στην εγκατάσταση του δενδρώνα της κερασιάς, η θερμοκρασία εδάφους παίζει κύριο ρόλο.

Οι περίοδοι εγκατάστασης που επιλέγονται είναι κυρίως το φθινόπωρο και δευτερευόντως την άνοιξη, διότι η θερμοκρασία του εδάφους θα πρέπει να είναι το πολύ ως -5ο C, και η θερμοκρασία του αέρα όχι πάνω από 10ο C.

Ατμοσφαρική υγρασία και κερασιά.

Η κερασιά συνήθως δεν υπολείπεται σε υγρασία του αέρα (ατμοσφαρική υγρασία <30%)  διότι καλλιεργείται σε περιοχές με ψυχρό χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι.

Σε περίπτωση ξηρασίας κατά το στάδιο της γονιμοποίησης των ανθέων προκαλείται μείωση της παραγωγής.

Η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία (>70%) κατά την περίοδο της ανάπτυξης των καρπών μπορεί να προκαλέσει σχίσιμο τους, σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα ανάλογα με το ποσοστό της υγρασίας.  Το σχίσιμο των καρπών οφείλεται σε οσμωτικά φαινόμενα, λόγω της περιεκτικότητας σακχάρων των καρπών.

Πώς αντιδρά η κερασιά σε ακραίες τιμές υγρασίας εδάφους.

Η καλλιέργεια της κερασιάς είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην περίσσεια υγρασίας στο έδαφος (εδαφική υγρασία <10cb) κατά την περίοδο ωρίμανσης του καρπού, οπότε μπορεί να προκληθεί σχίσιμο του καρπού και μείωση της εμπορικότητας έως και ολικής απώλειας της παραγωγής.

Αντιθέτως, Η κερασιά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στην ξηρασία χωρίς όμως μεγάλα διαστήματα ανυδρίας κατά την ωρίμανση.

Άνεμος μεγάλης εντάσεως και καλλιέργεια κερασιάς.

Προς αποφυγή ζημιών στην παραγωγή ή και στο ίδιο το δένδρο της κερασιάς, ο δενδρώνας πρέπει να προστατεύεται σε ανεμόπληκτες περιοχές.  Οι άνεμοι χαμηλής εντάσεως είναι επιθυμητοί την περίοδο της άνθησης διότι βοηθούν στην επικονίαση των δένδρων.  Επίσης, οι άνεμοι χαμηλής εντάσεως την περίοδο του χειμώνα  βοηθούν την προστασία των δένδρων από τον παγετό.

Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές
Αναζητήστε την περιοχή σας: Αναζητήστε την περιοχή σας:
Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή:
Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές

Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή από το παρακάτω μενού: