ροδακινιά νεκταρινιά αγρομετεωρολογικοί παράγοντες

Η επίδραση της θερμοκρασίας του αέρα στη ροδακινιά και τη νεκταρινιά.

Τα δένδρα της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς, είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες έως -15ο C. Σε περιοχές με όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς κατά την περίοδο της άνθησης των δένδρων, τα άνθη τους εξελίσσονται μερικώς ή καταστρέφονται ολοκληρωτικά.

Η διαφοροποίηση των οφθαλμών έχει χαμηλές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (0-7ο C, 400-800 ώρες,  Νάνος 2014)

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε περιόδους καύσωνα, είναι ευεργετικές κατά την καρποφορία της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς. Η ποιότητα των παραγόμενων καρπών βελτιώνεται σε θερμοκρασίες έως 35ο C.  Σε περιπτώσεις όπου τα δένδρα αυτά εκτεθούν σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 35ο C, τότε κατά την περίοδο της διαφοροποίησης των οφθαλμών έχουμε ατελή εξέλιξη και καρπόδεση, ενώ σε αναπτυσσόμενους καρπούς δημιουργούνται εγκαύματα.  Επίσης, η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών κατά την ανάπτυξη των καρπών της ροδακινιάς και νεκταρινιάς συνδέεται και με το φαινόμενο, «σχίσιμο του πυρήνα».

Ο ρόλος της θερμοκρασίας εδάφους στην καλλιέργεια της ροδακινιάς/ νεταρινιάς.

Η θερμοκρασία εδάφους παίζει κύριο ρόλο κυρίως κατά την εγκατάσταση ενός δενδρώνα ροδακινιάς/ νεκταρινιάς.  Για την εγκατάσταση των καλλιεργειών απαιτούνται θερμοκρασίες εδάφους έως το πολύ -5ο C και αέρα όχι πάνω από 10ο C.  Για το λόγο αυτό, η εποχή που επιλέγεται είναι συνήθως το φθινόπωρο και λιγότερο την άνοιξη.

Ακραίες τιμές υγρασίας του αέρα και πώς επιδρούν στην καλλιέργεια της ροδακινιάς/ νεταρινιάς.

Η έλλειψη ατμοσφαιρικής υγρασίας (Υγρασία αέρα <30%) ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η καλλιέργεια της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ή να βοηθήσει στην καλή παραγωγή.  Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της άνοιξης υπάρχει πιθανότητα ατελής διαφοροποίησης των οφθαλμών των δένδρων, ενώ αντίθετα, κατά τη περίοδο της ανάπτυξης των καρπών συντελεί στην επίτευξη της υψηλής ποιότητας αυτών.

Από την άλλη μεριά, οι υψηλές υγρασίες (ατμοσφαρική υγρασία >70%) κατά το στάδιο της άνθησης και της καρπόδεσης των δένδρων, προκαλούν προβλήματα στην παραγωγή, λόγω του ότι σε υψηλά ποσοστά ατμοσφαιρικής υγρασίας, ευνοείται η ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών που προσβάλλουν τις καλλιέργειες, όπως η Μονίλια , το Κλαδοσπόριο, το Ωίδιο, οι Σκωριάσεις κτλ.

Πώς επηρεάζει η εδαφική υγρασία τη ροδακινιά και τη νεκταρινιά.

Η περίσσεια υγρασίας στο έδαφος (εδαφική υγρασία <10 cb) σε περίπτωση εδαφών  που δεν αποστραγγίζονται καλά, ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο ριζικό σύστημα των δένδρων της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς, καθώς και χλώρωση ή ακόμα και πτώση των φύλλων.  Επίσης, υπερβολική υγρασία κατά την ωρίμανση των καρπών, μπορεί να οδηγήσει σε σχίσιμο του πυρήνα λόγω ανομοιόμορφης ανάπτυξης των δύο ημισφαιρίων του καρπού.

Σε αντίθετη περίπτωση, μια έλλειψη εδαφικού νερού κατά την περίοδο  σκλήρυνσης του πυρήνα και ανάπτυξης των καρπών της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς επηρεάζει αρνητικά το μέγεθος και την ποιότητα των παραγόμενων καρπών έως και την ίδια την παραγωγή, τόσο κατά την τρέχουσα περίοδο, όσο και για την επόμενη χρονιά, γιατί μειώνει το μήκος της βλάστησης και εξασθενούνται τα δένδρα.

Ισχυροί άνεμοι σε ροδακινιά/ νεκταρινιά.

Προς αποφυγή ζημιών λόγω αέρα, η καλλιέργειες της ροδακινιάς και τις νεκταρινιάς, πρέπει να προστατεύονται σε ανεμόπληκτες περιοχές.  Την περίοδο της άνοιξης όμως, άνεμοι χαμηλής έντασης είναι επιθυμητοί διότι βοηθούν στην επικονίαση των δένδρων.  Επίσης, κατά την περίοδο του χειμώνα οι άνεμοι χαμηλής εντάσεως βοηθούν την προστασία των δένδρων από τον παγετό.

Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές
Αναζητήστε την περιοχή σας: Αναζητήστε την περιοχή σας:
Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή:
Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές

Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή από το παρακάτω μενού: