Η θερμοκρασία αέρα στο καρπούζι και το πεπόνι

Το καρπούζι και το πεπόνι είναι φυτά θερμής εποχής πράγμα που επηρεάζει πολύ αρνητικά, την ζωή των φυτών σε περίπτωση παγετού, δηλαδή προκαλείται καταστροφή τους. Για το λόγο αυτό πολλές φορές οι παραγωγοί προστατεύουν τα φυτά με χαμηλά πλαστικά τούνελ στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους.

Για αυτό το λόγο λοιπόν, το καρπούζι και το πεπόνι ως φυτά θερμής εποχής αναπτύσσονται ιδανικά σε υψηλές θερμοκρασίες, από 20-32ο C. Όταν οι θερμοκρασίες είναι ψηλότερες και σε συνδυασμό με υψηλή υγρασία μπορούν να προκληθούν σκασίματα στους καρπούς και πιθανά εγκαύματα, με υποβάθμιση της ποιότητας.  

Πώς επηρεάζει η θερμοκρασία εδάφους το καρπούζι και το πεπόνι

Η θερμοκρασία εδάφους  25-30ο C, παίζει κύριο ρόλο στο φύτρωμα του σπόρου του καρπουζιού και του πεπονιού, επίσης όταν χρησιμοποιούνται σπορόφυτα, στην εγκατάστασή τους.  Η θερμοκρασία του εδάφους χαμηλότερη των 20ο C, προκαλεί καθυστέρηση στο φύτρωμα των σπόρων και διευρύνει το μεταφυτευτικό σοκ στην περίπτωση των σπορόφυτων.

Ακραίες τιμές της υγρασίας αέρα στην ανάπτυξη του καρπουζιού και του πεπονιού

Το καρπούζι και το πεπόνι προτιμούν χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία της τάξεως <30%, τόσο στο στάδιο ανάπτυξης των φυτών όσο και στην ωρίμανση των καρπών για την αποφυγή μυκητολογικών ασθενειών και να αποφεύγονται τα σκασίματα και η υποβάθμιση της ποιότητας του καρπού.

Η υγρασία του αέρα συνήθως δεν λείπει στην καλλιέργεια. Η υπερβολική υγρασία τάξεως >70%,  μπορεί να προκαλέσει  εμφάνιση μυκητολογικών ασθενειών και διόγκωση και σκασίματα στα πεπόνια. Το καρπούζι αντιθέτως είναι πιο ανθεκτικό στις υψηλές υγρασίες, χωρίς όμως αυτές να κρατούν  υπερβολικό χρονικό διάστημα.

Πώς επηρεάζει η εδαφική υγρασία το καρπούζι και το πεπόνι

Η υψηλή υγρασία του εδάφους, της τάξεως <10 cb, είναι επιθυμητή κατά την περίοδο της ανάπτυξης, τόσο στο καρπούζι όσο και στο πεπόνι. Αλλά δεν είναι επιθυμητή στη περίοδο της συγκομιδής μόνο στο πεπόνι, διότι μπορεί να έχουμε μείωση των ζακχάρων, υποβάθμιση της ποιότητας και σκάσιμο του καρπού. Αντιθέτως το καρπούζι δεν αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα.

Η έλλειψη υγρασία την περίοδο της άνθησης, τάξεως >25 cb, μπορεί να προκαλέσει πτώσεις ανθέων ή νεαρών καρπών. Επίσης, στο στάδιο της ανάπτυξης η έλλειψη νερού μπορεί να μειώσει τον όγκο της παραγωγής  τόσο σε μέγεθος καρπών όσο και σε συνολική ποσότητα.

Αποτελέσματα της επίδρασης ισχυρών ανέμων στο καρπούζι και το πεπόνι

Οι καλλιέργειες καρπουζιού και πεπονιού αναπτύσσονται στην επιφάνεια τους εδάφους χωρίς υποστύλωση. Το ύψος της καλλιέργειας είναι ιδιαίτερα χαμηλό με αποτέλεσμα οι ισχυροί άνεμοι να μην επηρεάζουν τις καλλιέργειες αυτές.

Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές
Αναζητήστε την περιοχή σας: Αναζητήστε την περιοχή σας:
Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή:
Παρέχονται 840 σημεία πρόγνωσης σε καλλιεργητικές περιοχές

Εναλλακτικά, επιλέξτε περιοχή από το παρακάτω μενού: