καλλιέργεια βαμβακιού

Η καλλιέργεια του βαμβακιού γίνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα (από την Αιτωλοακαρνανία και Βοιωτία έως τον Έβρο) και καλύπτει έκταση 2,5 εκ. στρεμμάτων.

Καλλιεργητικές τεχνικές βαμβακιού

Οι κυριότερες καλλιεργητικές τεχνικές όσον αναφορά την καλλιέργεια του βαμβακιού συνοψίζονται στην κατεργασία του εδάφους, τη σπορά, τη λίπανση, την άρδευση, τη ζιζανιοκτονία, ο περιορισμός της βλαστικής ανάπτυξης, η αποφύλλωση και η συγκομιδή. Ακολούθως, θα γίνει ανάπτυξη των τεχνικών αυτών.

Προετοιμασία εδάφους και Σπορά βαμβακιού

Η καλλιέργεια ξεκινάει με την κατεργασία του εδάφους όταν αυτό είναι στο ρώγο του (απαραίτητη υγρασία).  Είναι πολύ σημαντικό να μην είναι λασπωμένο ή ξερό το έδαφος γιατί υποβαθμίζεται η δομή του με την κατεργασία, πράγμα που ανακλάται στην παραγωγή.

Πριν τη σπορά γίνεται ενσωμάτωση κοκκώδους εντομοκτόνου και ζιζανιοκτόνου στο έδαφος ή η εφαρμογή ζιζανιοκτόνου μπορεί να ακολουθήσει μετά τη σπορά.  Επίσης, την ίδια περίοδο γίνεται η βασική λίπανση που δεν καλύπτει όμως όλες τις ανάγκες του φυτού μέχρι τη συγκομιδή.  Αργότερα, προστίθεται λίπασμα και στις γραμμές σποράς.

Στη συνέχεια, η σπορά γίνεται με 1,5-3 κιλά σπόρου ανά στρέμμα ανάλογα την ποικιλία, σε βάθος 3-4 εκατοστών.

Ανάπτυξη βαμβακιού και Καλλιεργητικές περιποιήσεις

Η ανάπτυξη του φυτού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και παρατηρητικότητα από τον παραγωγό.  Η συχνή επίσκεψη του παραγωγού και ο συστηματικός έλεγχος της κατάστασης του φυτού και των καρποφόρων οργάνων, βοηθούν να προληφθούν ή να επιλυθούν προβλήματα, όπως η υπερβολική βλάστηση που οψιμίζει την παραγωγή και οι εντομολογικές προσβολές που καταστρέφουν αρχικά φύλλα και αργότερα καρποφόρα όργανα και καθυστερούν ή μειώνουν την παραγωγή (μπορούν να αντιμετωπιστούν με έγκαιρες επεμβάσεις φυτοπροστασίας).

Επίσης, η άρδευση και λίπανση το σωστό χρόνο και στη σωστή ποσότητα είναι το κλειδί της επιτυχίας στην διατήρηση των καρποφόρων οργάνων και συγκομιδή του τελικού προϊόντος.  Απαραίτητες ενέργειες είναι η ανάλυση εδάφους για να διαπιστωθεί η περιεκτικότητα του σε θρεπτικά συστατικά και ο έλεγχος της υπάρχουσας υγρασίας του χωραφιού πριν από το πότισμα.

Τέλος, στο χρόνο συγκομιδής είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση των καιρικών συνθηκών ώστε να γίνουν οι επεμβάσεις ωριμαντικού και αποφυλλωτικού σε τέτοιο χρόνο που οι συνθήκες να είναι ξηροθερμικές, ώστε να αποφευχθεί η υποβάθμιση του σύσπορου βαμβακιού από την πιθανή βροχή (καραμέλα).

Εχθροί και ασθένειες βαμβακιού

Οι βασικότεροι εχθροί του βαμβακιού είναι εντομολογικοί, όπως η αγρότις ύψιλον (καραφατμέ), οι αφίδες, ο λύγκος, το πράσινο σκουλίκι, το ρόδινο σκουλίκι κα. Η αντιμετώπιση τους πρέπει να γίνεται πάντοτε με εγκεκριμένα σκευάσματα φυτοπροστασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών γεωπόνων.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.