καλλιέργεια ελιάςΗ Ελιά αποτελεί το σήμα κατατεθέν για την Ελληνική αγροτική παραγωγή.  Καλλιεργείται σε όλη την Ελλάδα και παράγει πολύ καλής ποιότητας ελαιόλαδο και βρώσιμο καρπό σε σύγκριση με όλες τις Μεσογειακές χώρες.  Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις για τη παραγωγή ελαιολάδου καλύπτουν έκταση περίπου 8,5 εκ. στρεμμάτων, ενώ εκείνες που προορίζονται για την παραγωγή βρώσιμου καρπού είναι 1 εκ. στρέμματα.

Κλιματικές συνθήκες ανάπτυξης της ελιάς

Η ελιά απαιτεί έναν αριθμό ωρών χαμηλών θερμοκρασιών (10 οC ή έως και 16 οC) που εξαρτάται από την ποικιλία για να διακοπεί ο λήθαργος των ανθοφόρων οφθαλμών.

Σημαντικός παράγοντας στην καλλιέργεια της ελιάς είναι και οι απαιτήσεις της σε ζεστό περιβάλλον κατά τη βλαστική περίοδο.  Η περίοδος της άνθισης όμως, απαιτεί ήπιες συνθήκες για την καλή καρπόδεση και παραγωγή (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες ή άνεμος κατά την άνθηση δημιουργούν συνθήκες ατελούς γονιμοποίησης με σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή).

 

 

Κλάδεμα της ελιάς

Σημαντικός επίσης παράγοντας για την καρποφορία είναι ό τρόπος κλαδέματος.  Η διαμόρφωση γίνεται συνήθως σε σφαιρικό ανοικτό κύπελλο με ιδανικό ύψος 2,5-3 μέτρα.

Ο κατάλληλος χρόνος κλαδέματος είναι κατά την περίοδο της συγκομιδής, όπου αφαιρούνται οι παλαιοί κλάδοι και διαμορφώνεται το κυπελλοειδές – σφαιρικό ανοικτό σχήμα ώστε την παραγωγική περίοδο να εισέρχεται το φως στο εσωτερικό του δένδρου (πράγμα που βελτιώνει τις συνθήκες ωρίμανσης).

Λίπανση της ελιάς

Η λίπανση στην ελιά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην παραγωγή των καρπών και του ελαιόλαδου.  Για την επίτευξη ισόρροπης βλάστησης και ανθοφορίας με υψηλό ποσοστό τέλειων ανθέων, υψηλή καρπόδεση και καλή καρποφορία, η ελιά απαιτεί άζωτο.  Η έλλειψη αζώτου οδηγεί σε μειωμένη καρποφορία ή σε παρενιαυτοφορία.  Επίσης, το βόριο αποτελεί το στοιχείο που λείπει πολύ συχνά στην Ελλάδα.  Το βόριο βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση και κίνηση των θρεπτικών στοιχείων από τη ρίζα στα παραγωγικά όργανα του δένδρου.

Τρόπος συγκομιδής της ελιάς

Οι ελιές συγκομίζονται είτε με το χέρι ή μηχανικά.  Η συγκομιδή με το χέρι εφαρμόζεται στις επιτραπέζιες ελιές προς αποφυγή τραυματισμών των καρπών και υποβάθμιση της ποιότητας.  Η μηχανική συγκομιδή γίνεται κυρίως στις ελαιοποιήσιμες ποικιλίες.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται είναι:

  • Με χτένια, ηλεκτρικά ή χειροκίνητα, και δίχτυα που στρώνονται κάτω από τα ελαιόδενδρα
  • Με μηχανικούς δονητές κορμού και βραχιόνων
  • Με μηχανές συγκομιδής σε υπέρπυκνες φυτεύσεις

Εχθροί και ασθένειες της ελιάς

Οι κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ελιάς είναι:

  • Σημαντικότερος και καταστροφικότερος εχθρός της ελιάς είναι ο Δάκος.  Το Ελληνικό κράτος εφαρμόζει συλλογικό πρόγραμμα Δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς. Επίσης, εχθροί είναι ο πυρηνοτρήτης και η βαμβακάδα.
  • Κύριες Ασθένειες: το κυκλοκόνιο και η βερτισιλίωση.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.