καλλιέργεια νεκταρινιάς

Η Νεκταρινιά είναι φυλλοβόλο δένδρο, που μαζί με τη Ροδακινιά, η έκταση τους φτάνει τα 400.000 στρέμματα στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καλλιεργούνται ευρέως στη Μακεδονία και ιδιαίτερα στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας.

Οι καρποί της Ροδακινιάς χρησιμοποιούνται κυρίως νωποί και για κονσερβοποίηση (συμπύρηνοι), ενώ τα Νεκταρίνια μόνο νωπά.  Η διαφορά των καρπών της ροδακινιάς και νεκταρινιάς είναι στο μέγεθος, το χνούδι ( ροδάκινο) και το κοκκινωπό χρώμα (νεκταρίνι).

Νεκταρινιά, ο τρόπος και η περίοδος καρποφορίας της

Η Νεκταρινιά σχηματίζει ανθοφόρους οφθαλμούς, σε βλαστούς που έχουν αναπτυχθεί και ξυλοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά. Εισέρχονται σε αξιόλογη καρποφορία το 2o-4o χρόνου της ηλικίας τους. Η παραγωγική ζωή τους υπολογίζεται σε 15-20 χρόνια.

Καλλιέργεια και εδαφοκλιματικές συνθήκες νεκταρινιάς

Η νεκταρινιά, όπως και η ροδακινιά, αναπτύσσεται σε μεγάλο εύρος κλιμάτων. Παρακάτω, θα γίνει αναφορά στις κλιματικές και εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Κλιματικές συνθήκες που απαιτεί

Ευδοκιμεί σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες ως -15oC. Χρειάζεται βέβαια αρκετές ώρες χαμηλών θερμοκρασιών για τη διακοπή του λήθαργου των οφθαλμών της. Οι ανοιξιάτικοι παγετοί κατά την περίοδο της άνθησης ζημιώνουν εύκολα τα άνθη του δένδρου. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί πέφτουν ή εκπτύσσονται ανώμαλα, όταν έχουμε ζεστή άνοιξη με αποτέλεσμα την απώλεια ή μείωση της παραγωγής.

Η ποιότητα των καρπών είναι καλύτερη σε περιοχές με αρκετά ζεστό καλοκαίρι (μέχρι 35oC) και χαμηλή σχετική υγρασία.

Οι κονσερβοποιήσιμες (συμπήρυνες) ποικιλίες είναι πιο ευαίσθητες στον παγετό στη διάρκεια ανθοφορίας σε σχέση με τις επιτραπέζιες .

Εδαφικές απαιτήσεις

Η νεκταρινιά ευδοκιμεί σε βαθιά εδάφη με καλή αποστράγγιση χωρίς περίσσεια ανθρακικού ασβεστίου. Η υπερβολική υγρασία και ο κακός αερισμός του εδάφους μπορούν να προκαλέσουν χλώρωση στα φύλλα του δένδρου και πτώση τους.

Η άριστη τιμή του pH στο έδαφος είναι από 6-7,5.

Επικονίαση και γονιμοποίηση νεκταρινιάς

Οι περισσότερες ποικιλίες της νεκταρινιάς, είναι αυτογονιμοποιούμενες και γι’ αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα επικονίασης. Ικανοποιητική γονιμοποίηση ανθέων επιτυγχάνεται, με τη παρουσία μελισσών δηλαδή μιας κυψέλης κάθε 12-20 στρέμματα νεαρής φυτείας ή κάθε 4 στρέμματα ενήλικης φυτείας.

Σχίσιμο πυρήνα της νεκταρινιάς

Το σχίσιμο του πυρήνα είναι ένα πολύ σημαντικό μη επιθυμητό φαινόμενο στην ανάπτυξη των καρπών. Είναι σοβαρό μειονέκτημα της ποιότητας των επιτραπέζιων και των συμπύρηνων νεκταρινιών. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του καρπού, συμβάλλουν στο σχίσιμο του πυρήνα, που διαφέρει από χρονιά σε χρονιά. Επίσης οι κλιματικοί παράγοντες όπως η υψηλή θερμοκρασία και η υγρασία του εδάφους συμβάλλουν σοβαρά στο σχίσιμο του πυρήνα. Επίσης, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το παραπάνω φαινόμενο επηρεάζεται και από τις γενετικές καταβολές κάθε ποικιλίας.

Η σύνθεση των ποικιλιών νεκταρινιάς στη χώρας μας, μεταβάλλεται σταθερά προς τις νεότερες ποικιλίες καθώς επίσης και προς όφελος των ποικιλιών ροδακινιάς.

Φύτευση

Η φύτευση των μικρών δένδρων νεκταρινιάς γίνεται από Νοέμβριο μέχρι την αρχή της άνοιξης, αφού έχουν πέσει όλα τα φύλλα τους. Δεν ξαναφυτεύεται σε αγρούς που προϋπήρχαν νεκταρινιές λόγω ασθενειών εδάφους, έλλειψης θρεπτικών συστατικών, κ.α.

Απαιτήσεις σε άρδευση/ πότισμα

Είναι δένδρο απαιτητικό σε νερό, συνήθως χρειάζεται, περίπου 300-350 m3 νερό ανά στρέμμα κάθε χρόνο.
Η έλλειψη νερού κατά την περίοδο της ωρίμανσης επηρεάζει το μέγεθος του καρπού και τη συνολική παραγωγή. Επίσης, η περίσσεια νερού σε περιοχές που δεν στραγγίζουν καλά μπορεί να προκαλέσει καταστροφή του ριζικού συστήματος.

Ωρίμανση και συγκομιδή

Η συγκομιδή των νεκταρινιών εξαρτάται από τα κριτήρια ωρίμανσης που είναι διαφορετικά για κάθε ποικιλία και τρόπο χρήσης της στην αγορά. Τα βασικά κριτήρια ωρίμανσης είναι το χρώμα του καρπού και η συνεκτικότητα της σάρκας του, για το λόγο αυτό οι καρποί συγκομίζονται σε «χέρια» για να έχουν ομοιομορφα χαρακτηριστικά.

Εχθροί και ασθένειες νεκταρινιάς

Οι βασικές μυκητολογικές ασθένειες είναι Μονίλια, Κορύνεο, Σκωριάσεις, Ανθρακώσεις, Αδρομυκώσεις, κ.α.

Οι εντομολογικές ασθένειες είναι ο φυλλοδέτης, η καρπόκαψα, οι βλαστορύκτες, η αφίδα, κ.α.

Όλες οι προσβολές θα πρέπει να ελέγχονται από τους τοπικούς γεωπόνους και να γίνονται εφαρμογές σύμφωνα με τις οδηγίες τους και τα εγκεκριμένα σκευάσματα φυτοπροστασίας.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.