καλλιέργεια τομάτας

Η τομάτα ανήκει στην οικογένεια των Solanaceae. Στην ίδια οικογένεια ανήκουν οι πιπεριές και οι μελιτζάνες.

Η προετοιμασία του εδάφους είναι πολύ σημαντική για την καλλιέργεια της τομάτας.Το έδαφος ψιλοχωματίζεται και απολυμαίνεται με χημικές ή καλλιεργητικές μεθόδους (ηλιο-απολύμανση). Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πρόγραμμα αμειψισποράς, ώστε να ελέγχονται τυχόν ενδημικές ασθένειες ή εχθροί.

Η τομάτα σπέρνεται δύο μήνες πριν την τελική της φύτευση, στην ύπαιθρο ή το θερμοκήπιο. Τα φυτά που αναπτύσσονται είναι αυτόρριζα ή εμβολιασμένα σε υποκείμενα ανθεκτικά σε ασθένειες εδάφους και ιώσεις.

Η μεταφύτευση γίνεται σε απλές ή διπλές γραμμές (45 εκ. μεταξύ τους) που απέχουν 80-120 εκ. όταν τα φυτά φτάσουν τα 15-20 εκ. ύψος και είναι σε καλή υγιεινή κατάσταση. Φυτά καχεκτικά ή ασθενή απορρίπτονται στη μεταφύτευση. Συνολικά φυτεύονται 2500 έως 3500 φυτά ανά στρέμμα.

Απαιτήσεις τομάτας σε άρδευση

Η τομάτα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην επάρκεια του νερού ποτίσματος. Ο επαρκής εφοδιασμός των φυτών με νερό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών συντελεί στην παραγωγή υψηλής ποιότητας καρπών. Το μέγεθος του καρπού και η περιεκτικότητά του σε χυμό αυξάνεται, το χρώμα και το σχήμα του βελτιώνονται, ενώ μειώνεται το ποσοστό εμφάνισης της ξηράς κορυφής.

Η τομάτα είναι φυτό μέσης ευαισθησίας στην αλατότητα. Υψηλή αλατότητα επιβραδύνει την ανάπτυξη του φυτού και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των σχηματιζόμενων καρπών. Αυξημένη αλατότητα προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης σακχάρων και οργανικών οξέων, που προκαλούν καλύτερη γεύση των καρπών, ταυτόχρονα όμως μειώνεται η διάρκεια συντήρησης και μειώνεται η ανθεκτικότητα του καρπού στη μεταφορά.

Λίπανση και καλλιεργητικές περιποιήσεις τομάτας

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην λίπανση των φυτών κατά η διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών, διότι η τομάτα είναι απαιτητική τόσο σε ποσότητα όσο και σε ισορροπία θρεπτικών στοιχείων. Η απορρόφηση των στοιχείων από το φυτό επηρεάζεται από διάφορους κλιματικούς και εδαφικούς (pH) παράγοντες.

Το κλάδεμα είναι καλλιεργητική τεχνική με την οποία επιδιώκεται η εκμετάλλευση του χώρου καλλιέργειας των φυτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα φυτά με το κλάδεμα μορφώνονται σε δύο κυρίως συστήματα, το μονοστέλεχο και το διστέλεχο. Στις υπαίθριες καλλιέργειες χρησιμοποιούνται θαμνώδη υβρίδια και δεν εφαρμόζεται απομάκρυνση των πλάγιων βλαστών.

Επίσης κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας αφαιρούνται τα φύλλα που βρίσκονται κάτω από της ταξιανθίες (σταυρούς) που ωριμάζουν, για καλύτερο αερισμό και φωτισμό του φυτού.

Η συγκομιδή του καρπού πρέπει να αρχίζει μετά την έναρξη αλλαγής του χρώματος από το πράσινο στο ελαφρώς κόκκινο. Το ακριβές στάδιο ωριμότητας του καρπού κατά τη συγκομιδή καθορίζεται και από την αγορά προορισμού του προϊόντος. Η μέση απόδοση ανά στρέμμα υπολογίζεται σε 3 - 4 τόνους.

Εχθροί και ασθένειες τομάτας

Οι συνήθεις εχθροί της τομάτας είναι οι Αφίδες ή μελίγκρες.

Οι μυκητολογικές ασθένειες είναι ο περονόσπορος, σκληρωτίνια κ.α.

Επίσης εμφανίζονται και φυσιολογικές ασθένειες που οφείλονται κυρίως σε καιρικές συνθήκες, πότισμα, λίπανση κ.α. ( π.χ. Σήψη κορυφής, Σχϊσιμο καρπών κτλ).

Η αντιμετώπιση τους γίνεται με χημικά μέσα, πάντοτε με εγκεκριμένα σκευάσματα φυτοπροστασίας και σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών γεωπόνων.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.