Το φασόλι ανήκει στην οικογένεια Leguminosae και στο γένος Phaseolus. Τα κυριότερα καλλιεργούμενα είδη είναι το P.vulgaris, P.coccineus, P.lunatus και το P.acutifolius. Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως το P.vulgaris που είναι το κοινό φασόλι.

Η χώρα καταγωγής του είναι η Αμερική. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι οι νάνες και οι αναρριχώμενες.

Καλλιέργεια και εδαφοκλιματικές απαιτήσεις ανάπτυξης και παραγωγής 

Η σπορά πρέπει να γίνεται όταν η θερμοκρασία του εδάφους είναι 12-15 °C γιατί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες δεν επιτυγχάνεται το φύτρωμα. Η θερμοκρασία εδάφους είναι ένας παράγοντας που καθορίζει τις ημέρες που θα χρειαστούν για να φυτρώσουν οι σπόροι. Οι ιδανικές θερμοκρασίες για την ανάπτυξη των φυτών είναι 21-25 °C. Η καλλιέργεια του φασολιού  θα πρέπει να ολοκληρώνει το βιολογικό κύκλο σε θερμοκρασίες κάτω των 32ο C, ώστε να επιτυγχάνεται η καρπόδεση και η υψηλότερη δυνατή παραγωγή.

Το κοινό φασόλι με την αζωτοδέσμευση δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε άζωτο, για το λόγο αυτό γίνεται προσθήκη αζώτου. Η λίπανση γίνεται πριν ή κατά τη διάρκεια της σποράς χωρίς να έρθει σε επαφή το λίπασμα με το σπόρο. Το κοινό φασόλι αναπτύσσεται σε ποικιλία εδαφών, από αμμώδη έως αργιλώδη.

Τα εδάφη θα πρέπει να έχουν καλή στράγγιση και καλό αερισμό και pH μεταξύ 5,2 και 6,8.

Καλλιέργεια και άρδευση φασολιού

Τα φυτά  σε όλη τη καλλιεργητική περίοδο θα πρέπει να έχουν επάρκεια υγρασίας  ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. Η έλλειψη υγρασίας στην άνθιση και στην καρπόδεση προκαλεί πτώση ανθέων και καρπών, αντίστοιχα.

Συγκομιδή φασολιού

Η συγκομιδή  για παραγωγή ξερών φασολιών γίνεται όταν οι λοβοί έχουν ξεραθεί και οι σπόροι έχουν υγρασία 16-20%, σε μικρότερα ποσοστά υγρασίας υπάρχει ο κίνδυνος οι σπόροι να σπάσουν κατά τη συγκομιδή. Οι σπόροι των ξερών φασολιών αποθηκεύονται για 6-10 μήνες σε θερμοκρασία 5-10 °C και σε ποσοστό υγρασίας 40-50%. Η μέση απόδοση  φασολιού στη χώρα μας είναι 200 kg/στρ.

Εχθροί και ασθένειες φασολιού

Οι κυριότεροι εχθροί του φασολιού είναι οι Αφίδες, Λιριόμυζες, Βρούχος, Θρίπες και ο Tετράνυχος.

Οι κυριότερες ασθένειες του φασολιού είναι οι

  • Τήξεις φυταρίων και σήψεις ριζών από ριζοκτόνια
  • Ξηρή σήψη των ριζών από φουζάριο
  • Σκωρίαση
  • Ανθράκωση
  • Αλτερναρίωση
  • Κοινό μωσαϊκό του φασολιού
  • Κίτρινο μωσαϊκό του φασολιού
  • Κίτρινη νεύρωση του τριφυλλιού
  • Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς

Όλες οι προσβολές θα πρέπει να ελέγχονται από τους τοπικούς γεωπόνους και να γίνονται εφαρμογές σύμφωνα με τις οδηγίες τους και τα εγκεκριμένα σκευάσματα φυτοπροστασίας.

Γενικές γεωργικές κατευθύνσεις ανά καλλιέργεια

Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το meteo.gr

Newsletter meteofarm.gr
Καθημερινή ενημέρωση μέσω email για την πρόγνωση του καιρού στην περιοχή σας.